GYED EXTRA - könnyebbség a családoknak, lehetőség a családalapítást tervezőknek

A Kormány – összhangban a családi adókedvezmény kibővítéséről szóló októberi döntésével – 2013. november 6-án elfogadta a GYED Extra elnevezésű intézkedéscsomagot, amely 2014. január 1-jén lépett hatályba.

A GYED Extra az alábbi területeken hoz pozitív változásokat:

1. Könnyebb munkavállalás

A gyermekgondozási díj (GYED) és gyermekgondozási segély (GYES) mellett korlátlanul lehet munkát vállalni a gyermek egyéves korának betöltése után. Eddig a GYED folyósítása alatt egyáltalán nem lehetett dolgozni, a GYES alatt pedig csak legfeljebb heti 30 órában, és csak a gyermek egyéves korát követően; munkábaállás esetén az ellátás folyósítását meg kellett szüntetni.) A módosítás nemcsak azokat a szülőket érinti, akiknek 2014. január 1. után születik gyermekük, hanem azokat is, akik ennél korábban szültek, és gyermekük már elmúlt egy éves.

Azok a szülők pedig, akik jogosultak ugyan valamelyik ellátásra, azonban azt jelenleg nem folyósítják számukra, mivel időközben munkába álltak, a lakóhelyük szerint illetékes egészségbiztosítási szervnél kérelmezhetik, hogy az ellátást a jogosultsági időből még fennmaradó időszakra ismét folyósítsák számukra munkaviszonyuk fennállása mellett, amelyre időbeli megkötés nem vonatkozik, vagyis akár pár napot, hetet, hónapot is lehet dolgozni GYED, GYES mellett.


2. Tovább folyósított ellátások újabb gyermek születése esetén

A gyermekek után járó családtámogatási ellátások (GYED, GYES) továbbfolyósításra kerülnek abban az esetben, ha 2014. január 1. után újabb gyermek születik, aki után a szülők szintén jogosultak lesznek ellátásra. Eddig ilyen esetben az idősebb gyermek után járó összeg folyósítását meg kellett szüntetni, és csak az újonnan született testvér után járt ellátás.

A módosításnak köszönhetően azok a szülők, akik gyermekük után jelenleg gyermekgondozási ellátásban részesülnek, és 2014. január elseje után újabb gyermekük születik, az első gyermekük után továbbra is kaphatják az ellátást annak lejártáig, miközben újabb gyermekük után szintén jogosultak lehetnek terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre. Ugyanez vonatkozik azokra a szülőkre is, akik első gyermeküket már 2014. január 1. után vállalják, és ezt követően születnek további gyermekeik.

Fontos tudnivaló, hogy egyszerre csak az egyik szülő vehet igénybe gyermekeikre tekintettel ellátást; vagyis a közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármelyik szülő igénybe veheti, azzal a korlátozással, hogy egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást.

3. Bevezetésre kerül a " diplomás GYED"

A 2013. december 31. után született gyermek egyéves koráig tartó GYED folyósítására szerez jogosultságot az a magyar állampolgár hallgató, aki a szülést megelőző két éven belül felsőfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt szül és a gyermekét saját háztartásában neveli. További kedvezmény, hogy a fentiekben felsorolt hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül szülő nő is jogosult lesz gyermekgondozási díjra. A támogatás összege - a képzés formájától függően - a minimálbér, illetve az úgynevezett garantált bérminimum 70%-a.Ezen összeget minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

4. A Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztése a 3 és több gyermekes szülők esetében

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő szülőket, illetve az ellátás megszűnését követően a kisgyermekes szülőket foglalkoztató munkaadók a jelenlegi szabályokhoz képest további két évig kapnak adókedvezményt: a foglalkoztatás első három évében mentesülnek a szakképzési adó (ezt nem mindenki után kell fizetni) 1,5%-ának és a szociális hozzájárulási adó 27%-ának megfizetése alól, a foglalkoztatás 4. és 5. évében pedig 27% (ha valaki után kell szakképzési adót is fizetni akkor 28,5%) helyett csupán 14,5%-nyi adót kell megfizetniük. A munkaadók ezzel évente legalább 300 ezer forintot takaríthatnak meg dolgozónként.

 

Menü

Kezdőoldal

Navigáció