A 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályi változások a Segélyek és Támogatások Főosztálya feladatkörét érintően

Rokkantsági járadék

Az új rendelkezések szerint rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű (korábban ennek mértéke 80% volt), és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. 

A teljes munkaképtelenségre vonatkozó hivatkozás kikerül a rokkantsági járadék jogosultsági feltételei közül. Azon személyek számára, akik a teljes munkaképtelenségre vonatkozó, és jelenleg még hatályos szakvéleménnyel rendelkeznek, átmeneti rendelkezés biztosítja az ellátásra való jogosultságot. Eszerint azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását korábban a teljes munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, a felülvizsgálatnak a határozatban meghatározott időpontjáig egészségkárosodott személynek kell tekinteni. 

Az új rendelkezések együttfolyósítási tilalmat vezetnek be a rokkantsági ellátás, ill. rehabilitációs ellátás, valamint a rokkantsági járadék tekintetében. A rokkantsági járadék megállapítását a nyugellátások és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai egyaránt kizárják. Ez a korlátozás azonban csak a 2015. december 31-ét követően benyújtásra kerülő igények esetén érvényesül, a korábban megállapított ellátásokban való egyidejű részesülés nem zárja ki a rokkantsági járadékra való jogosultságot. 

2016. január 1-től nem érinti a járadékra való jogosultságot, ha az igénylő, vagy a járadékos személy térítés nélkül van intézményben elhelyezve. Ezt a körülményt tehát sem az igény elbírálásakor, sem a folyósítás tartama alatt nem kell már vizsgálni, illetőleg intézményben való elhelyezés esetén változatlan módon kell a járadékot folyósítani. 

Az ONYF központilag, levélben értesíti a jogosultsági feltételek változásáról, és a járadék igényléséről azokat a személyeket, akiknek 2015. december 31-e előtt az ellátását megszüntették, vagy az ellátás iránti igényét elutasították, és a megállapított egészségkárosodásuk a 70 %-ot elérte. Ezek a személyek ugyanis ismételten kérhetik az ellátás megállapítását.

A rokkantsági járadék havi összege 2017-ban a nyugdíjemelés mértékének megfelelően emelkedett, tehát 35.025.- Ft-ra nőtt.

Tájékoztató a szociális ellátásokról 2017

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2017