A szociális ellátásokat, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő 2021. január 1-jétől hatályos legfontosabb jogszabályi változások.

Szociális  ellátások,   és megváltozott munkaképességű személyek ellátása 2021 

A szociális ellátásokat, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő 2021. január 1-jétől hatályos legfontosabb jogszabályi változások.

I. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások változásai:

 • A 2019. január 1-jétől bevezetett „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás havi összege 2021-től a minimálbér 88%-ára emelkedik. Az ellátás összege 2021 januárjában bruttó  141 680  forint, 2021 februárjától 147 315 Ft. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani

  Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az alapösszegű ápolási díj havi összege a korábbi  39 365 Ft-ról 41 335 Ft-ra nő. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj havi összege  59 050 Ft-ról 62 005 Ft-ra, a kiemelt ápolási díj havi összege pedig  70 860 Ft-ról 74 405 Ft-ra

 • A rászoruló idős személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege 2021-től l – a nyugdíjak emelkedésének megfelelően – 3%-kal emelkedett.

Az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár és az ellátás havi összege az egyes jogcímek esetében a következőképpen változott 2021. január 1-jétől:

 1. nem egyedülálló személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 26 350 forintról 27 145 forintra emelkedett,

 2. egyedülálló, 75. évesnél fiatalabb személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege  30 995 forintról 31 925 forintra emelkedett,

 3. egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 41 840 forintról 43 100 forintra emelkedett.

 

II. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő változások:

 • Az ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap a nyugdíjemelés mértékével emelkedik, összege 2021. január 1-jtől 107.540 Ft.

   

 • 2021. január 1-jétől megszűnik az ellátás mellett végezhető keresőtevékenység jövedelemkorlátja.

   

   

 • 2021. január 1-jétől a havi átlagjövedelem számításra vonatkozó szabály alapján, ha az ellátásra jogosult a kérelem benyújtását megelőző naptári évben nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a kérelem benyújtását megelőző év első napjától a kérelem benyújtása napjáig terjedő időszakban kell megvizsgálni, hogy rendelkezik-e 180 naptári napi jövedelemmel. Azok az ellátásban részesülők, akik a havi átlagjövedelem számítás korábbi szabályai miatt minimum összegű ellátásban részesülnek, 2021. december 31-ig kérhetik ellátási összegük felülvizsgálatát.

   

 • 2021. január 1-jétől már nem kell megszüntetni az ellátást, ha az ellátott részére csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, vagy örökbefogadói díj kerül megállapításra

   

   

 • 2021. január 1-jétől a rokkantsági ellátás az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző nappal is megszűnik, így az ellátottaknak nem kell kérelmezniük a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megszüntetését öregségi nyugdíj megállapítása esetén.Tájékoztató a szociális ellátásokról  2021

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai   2021

Rehabilitációs ellátás  2021

Rokkantsági ellátás  2021